AR-GE

2019 yılı itibari ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen Ar-Ge Merkezi belgemizle birlikte alanında yetkin olan kadromuz, yüksek lisans ve doktoralı araştırmacılarla daha da geliştirilmiştir.

Bu yeni yapılanma sonrası firmamız, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir noktaya ulaşması için gereken özveride bulunarak Ar-Ge ve yeniliğe yönelik yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasında pay sahibi olmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda; üründe ve üretim süreçlerinde yapılacak yenilikler, ürünlerin kalite ve standartlarının geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojinin üretim süreçlerindeki kullanımının uluslararası bir seviyeye taşınması tüm Ar-Ge ekibimizin öncelikli amaçlarındandır. Yetkin kadromuzla oluşturacağımız yeni çalışmalar, özellikle işbirlikleriyle yapacağımız Avrupa birliği projelerimiz sayesinde ulusal ve uluslararası alanlarda makale, sunum ve patentlerle hem endüstriyel hem de akademik olarak varlık göstermeye devam edeceğiz.

Üniversite – sanayi işbirliğini güçlendirmek ve akademik çalışmaların endüstriye adaptasyonunu geliştirerek katma değeri yüksek yeni ürünleri sektöre kazandırmak amacıyla, üniversite öğrencilerinin staj ve proje çalışmalarını destekleyen merkezimiz genç meslektaşlarımızı deneyim ve endüstriyel imkanlarla buluşturmaktadır.

Yine üniversiteler ve diğer sanayi kuruluşlarıyla yaptığımız ve yapacağımız işbirlikler, ortak projeler, test ve analiz çalışmaları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde sektörle ve üniversitelerle bağımızın sürekliliğini ve güçlülüğünü daha da arttırıyor olacağız.

ÇÖZÜMLER

Uzaktan eğitim, çok yakında…

KATALOG

Ürün kataloğumuzu indirebilirsiniz.

Detaylı bilgiler için ürün kataloğumuzu indiriniz.